J.L + B.L → T.D.

Jozef Lupták, Boris Lenko, 2012

Jozef Lupták (SK) - cello, voice, human beatbox
Boris Lenko (SK) - accordion

Track list

Johann Sebastian Bach - Suita D mol, #2 pre sólové violončelo
1. Prelúdium (3:25)
2. Sarabanda (4:34)
3. Gigue (2:51)

Jozef Lupták
4. Gitándzali (pre T. D) (3:57)

Grafické partitúry T.D. → J.L + B.L
5. Uspávanka (1:29)
6. Domino Samba (1:07)
7. Agónia hviezdy (0:32)
8. 1500 V (1:18)
9. Tichoohcit (1:37)
10. Smútok hviezdnej oblohy (1:18)
11. Lamentatio (0:28)
12. Eine kleine Nachtmusik (1:28)
13. Pre dievča vo výťahu (0:51)
14. Röntgenmusik (1:01)
15. Liečenia ticha (0:30)
16. Iluminácia ticha (1:36)
17. Horúce slzy (1:36)
18. Nonsens marš (1:23)

John Tavener
19. Threnos pre sólové violončelo (6:17)

© 2012 O.K.O